Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de lessen, workshops en cursussen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan je gezondheid of de gezondheid van je (ongeboren) kind wordt geadviseerd op een huisarts of specialist te raadplegen.

Indien je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts of je yogales kan volgen. Meld dit ook altijd aan de docent. Lichamelijke en of psychische relevante klachten dienen altijd gemeld te worden vóór aanvang van de yogales, workshop of cursus.

Studio Moeder & Kind kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband wordt gebracht met deelname aan een yogales, workshop of cursus.

Studio Moeder & Kind kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van je eigendommen. Ook de locatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Laat kostbare eigendommen thuis.

Lidmaatschap

Inschrijving van een (zwangerschaps)yogales, cursus of workshop verloopt via het aanmeldformulier op de website. Je ontvangt dan een bevestigingsmail van je aanmelding en bijbehorende informatie om zelf je proefles of lessenkaart of workshop / cursus te boeken via Momo Yoga.

De lessenkaart is persoonsgebonden.

Wanneer je verhinderd bent, kan je op een ander tijdstip de les inhalen, mits je dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de les hebt afgemeld. Deze les kan je zelf op een ander tijdstip inplannen tijdens de geldigheidsduur van jouw lessenkaart. Mocht om wat voor reden dan ook de lessenkaart verlopen en je nog lessen tegoed hebt dan kun je altijd contact met me opnemen.

Indien je vanwege medische redenen niet meer kan deelnemen aan de (zwangerschaps)yoga lessen dan kan de lessenkaart, in overleg, stil worden gelegd. Zodra je de lessen weer kan oppakken wordt er een nieuwe vervaldatum bepaalt uitgaande van de resterende geldigheid op moment van stilleggen.

Na de einddatum van de lessenkaart komen de lessen die je nog tegoed hebt, te vervallen mits er overmacht is dan wordt naar passende oplossing gekeken.

Studio Moeder & Kind heeft het recht om een cursus of workshop zonder opgaaf van reden te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie.

Studio Moeder & Kind heeft het recht om een (zwangerschaps)yogales te annuleren indien er niet tijdig een vervangend docent geregeld kan worden. Indien de les niet op een ander moment dan worden ingehaald dan betaalt Studio Moeder & Kind deze les aan de cursist terug of wordt dit verrekend.

Als nieuwe cursist kan je ten alle tijden instromen.

Betalingsvoorwaarden

Voorafgaand aan de proefles / lessen / cursus / workshop dien je via Momo Yoga je aanmelding te bevestigen en te betalen.

Afmelden van een (zwangerschaps)yogales kan via de Momo Yoga app uiterlijk tot 24 uur voorafgaand aan de les, je behoudt dan je tegoed voor de les. Je kan op de dag zelf een Whatsapp bericht sturen indien je toch niet in de gelegenheid bent om de les bij te wonen. Helaas is er dan geen restitutie tenzij er echt sprake is van overmacht.

Bij annulering van een cursus / workshop door de cursist binnen zeven dagen voorafgaande aan het event vindt geen restitutie plaats.

In overleg met Studio Moeder & Kind mag de cursist een ander persoon in haar plaats laten deelnemen indien bovenstaande van toepassing is.

Feestdagen, vakantie en annulering lessen

Op Nationale feestdagen is Studio Moeder & Kind gesloten. Dit wordt tijdig gecommuniceerd via de website en e-mail. Yoga lessen die komen te vervallen op de feestdagen worden niet meegerekend in de duur van de lessenkaart.

Tevens is er geen les tijdens schoolvakanties regio Brabant.

Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte docent) zal de einddatum van de lessenkaart worden verlengd.

Privacy

Studio Moeder & Kind respecteert de privacy van cursisten.

Persoonsgebonden gegevens worden nooit zonder toestemming met derden gedeeld. Email adressen worden gebruikt voor de nieuwsbrief en berichten rondom belangrijke wijzigingen in bv het rooster.

Het inschrijfformulier wordt bewaard in een beveiligde omgeving.

Cursisten kunnen zich uitschrijven voor nieuwsbrieven indien dit ongewenst is.

Deelname aan een (zwangerschaps)yogales, workshop of cursus betekent akkoord gaan met deze bovenstaande voorwaarden.

Datum laatste aanpassing: 23-03-2024

Voor vrouwen, moeders en kinderen